Realizace

Vodovod Lukov
VDJ Štěpánov
SD AD Bílina-odvodnění odstavných ploch
D+M technologie ČOV Brná pro 650 EO
Výrobní hala FRK IMMO v Krupce
ČOV AMKČR Stará Oleška
Technologie ČOV Labská Stráň
ČOV Hřenko-Soutěsky
Čerpací stanice splaškových vod Suché
Čerpací stanice splaškových vod Strádov
Vazební věznice Teplice-Subdodávka pro Vojenské stavby
Štěrbinová nádrž ČOV Rumburk
Braňany výměna rozvodů T + S vody
ČOV Interkov Benešov nad Ploučnicí
Odkanalizování areálu CBL Auto s.r.o. v Ledvicích
Odkanalizování a napojení vody areálu fy TKX Sobědruhy
Domovní čistírny odpadních vod
Odlučovače lehkých kapalin Vestavba kanceláří-Euscher s.r.o. 

Vestavba rozvodů elektro,nájezdová rampa-Euscher s.r.o.

Ocelový přístavek haly pro umístění kontejnerů-Euscher s.r.o.

Vestavba šaten a soc.zař haly Salzgitter Hydroforming s.r.o.