Výrobní hala + AB firmy AUTO-KABEL Krupka  Stavební dozor 
Výrobní hala + AB firmy AUTO-KABEL Krupka  Zkušební provoz a kolaudace 
Výrobní hala FRK IMMO Krupka  Územní řízení + Stavební povolení 
Výrobní hala FRK IMMO Krupka  Stavebního dozor 
Výrobní hala FRK IMMO Krupka  Zkušební provoz a kolaudace 
Avirunion a.s. Záv Nové Sedlo-GO Vany  Stavebníh dozor a kolaudace 
Avirunion a.s. Záv Nové Sedlo-Pož.nádrž  Stavební povolení,stavební dozor
Avirunion a.s. Záv RH Dubí-Pož.nádrž  Stavební povolení,stavební dozor
Avirunion a.s. Záv.RH Dubí-Filtrace  Stavební povolení,stavební dozor 
Domovní čistírny odpadních vod

Nová AB firmy AUTO-KABEL Krupka

Stavební povolení, kolaudace

Stavební povolení,stavební dozor