Projektové práce

Areál kovošrotu fy FRASSUR v Teplicích

Elektrárna Prunéřov-doprava škváry

Zahradnická prodejna EKOL v Srbicích-Vodohospodářská část

Akumulace vody Štěpánov

Vodovod a VDJ Lukov

Reko průmyslového a pitného vodovodu RESSL v Mostě

Odkanalizování areálu CBL Auto v Ledvicích

Domovní čistírny odpadních vod

Studie nakládkové koleje KANUF Insulation v Krupce

Provozní řády ČOV, odlučovačů lehkých kapalin a ČS

Solopysky-Splašková kanalizace a ČOV

Pnětluky a Konětopy-Splašková kanalizace a ČOV

Vodohospodářské objekty pro Policii ČR